Cooltura

"Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, jedno słowo stworzyć tysiące obrazów."

 

Opuszczamy mury szkoły i udajemy się na spotkanie z kulturą.

20181003_125104Proponujemy edukację kulturalną w szerokim zakresie. Nie sposób uczyć o sztuce i kulturze nie bywając w teatrach, kinach, muzeach i na warsztatach muzealnych. Naszym celem jest zarówno propagowanie naszej ojczystej kultury, jak i poznawanie kultur innych krajów i regionów świata. Różnorodność kulturalna otwiera umysły i serca, a także uczy tolerancji i akceptacji odmienności. W naszej szkole te wartości plasują się na czołowym miejscu.

Ale nie tylko!

18839542_1309907185791037_5106952213738637654_oZależy nam także na tym, by dzieci brały czynny udział w tworzeniu kultury. Organizujemy konkursy plastyczne i recytatorskie a nawet pokazy mody. Uczymy się sztuki kulinarnej i zasad savoire-vivre'u.